Tuyển dụng

[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN BÁN HÀNG PART-TIME

[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN BÁN HÀNG PART-TIME

20/08/2022

1. Quyền lợi- Thu nhập theo thỏa thuận dựa trên hiệu quả thực tế, khởi điểm 3 - 5 triệu ++- Được đào tạo, t...

[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING

[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING

20/08/2022

1. Quyền lợi:- Thu nhập khởi điểm: 7 - 10 triệu / tháng.- Bảo hiển sức khỏe, BHXH theo quy định hiện hành- Môi trường...

[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN KHO FULLTIME

[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN KHO FULLTIME

20/08/2022

1. Quyền lợi- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, khởi điểm: 5,5 - 7 triệu ++- Thưởng lương tháng thứ 1...

[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN KHO PARTTIME

[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN KHO PARTTIME

20/08/2022

1. Quyền lợi- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, khởi điểm: 2,5 - 4 triệu ++- Được đào tạo, tham gia c...

[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN BÁN HÀNG FULLTIME

[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN BÁN HÀNG FULLTIME

20/08/2022

 1. Quyền lợi- Thu nhập theo thỏa thuận dựa trên hiệu quả thực tế, khởi điểm 6 - 8 triệu ++- Thưởng lương tháng ...